Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 71

71 Stemmingen moties Zwangerschap en geboorte

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Zwangerschap en geboorte, 

te weten: 

  • -de motie-Leijten/Van Gerven over de volwaardige positie van de eerstelijnsverloskunde (32279, nr. 90); 

  • -de motie-Leijten c.s. over alleen vrijwillig overgaan op integrale bekostiging (32279, nr. 91); 

  • -de motie-Leijten/Van Gerven over het afschaffen van de eigen bijdrage voor de kraamzorg (32279, nr. 92); 

  • -de motie-Pia Dijkstra over adequate voorlichting op mbo-scholen (32279, nr. 93); 

  • -de motie-Wolbert/Bruins Slot over geboortezorg in de regio Schiedam, Vlaardingen, Nissewaard en Maassluis (32279, nr. 94); 

  • -de motie-Wolbert over een experiment met het proactief uitnodigen van ouders (32279, nr. 95). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Leijten/Van Gerven over de volwaardige positie van de eerstelijnsverloskunde (32279, nr. 90). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Leijten c.s. over alleen vrijwillig overgaan op integrale bekostiging (32279, nr. 91). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Leijten/Van Gerven over het afschaffen van de eigen bijdrage voor de kraamzorg (32279, nr. 92). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Pia Dijkstra over adequate voorlichting op mbo-scholen (32279, nr. 93). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Wolbert/Bruins Slot over geboortezorg in de regio Schiedam, Vlaardingen, Nissewaard en Maassluis (32279, nr. 94). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Wolbert over een experiment met het proactief uitnodigen van ouders (32279, nr. 95). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.