Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 14

14 Stemming motie Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten, 

te weten: 

  • -de motie-Visser c.s. over een plan voor sneller handelen bij extreme wateroverlast (34436, nr. 8). 

(Zie wetgevingsoverleg van 4 juli 2016.) 

In stemming komt de motie-Visser c.s. over een plan voor sneller handelen bij extreme wateroverlast (34436, nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.