Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 10

10 Stemmingen moties Jaarverslag ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2015

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Jaarverslag van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2015, 

te weten: 

  • -de motie-Van Veldhoven over een totaaloverzicht van en toekomstplan voor de exploitatie van de Betuweroute (34475-XII, nr. 9); 

  • -de motie-Van Veldhoven over inzicht in uitgaven en verplichtingen in het jaarverslag (34475-XII, nr. 10); 

  • -de motie-Van Helvert over de economische belangen binnen het MIRT (34475-XII, nr. 11); 

  • -de motie-Van Helvert/Van Veldhoven over mutaties boven de 5 miljoen euro (34475-XII, nr. 12); 

  • -de motie-Van Helvert over een toekomstplan voor de Betuweroute (34475-XII, nr. 13). 

(Zie wetgevingsoverleg van 30 juni 2016.) 

In stemming komt de motie-Van Veldhoven over een totaaloverzicht van en toekomstplan voor de exploitatie van de Betuweroute (34475-XII, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Veldhoven over inzicht in uitgaven en verplichtingen in het jaarverslag (34475-XII, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert over de economische belangen binnen het MIRT (34475-XII, nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert/Van Veldhoven over mutaties boven de 5 miljoen euro (34475-XII, nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert over een toekomstplan voor de Betuweroute (34475-XII, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.