Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 62

62 Stemmingen moties Voortgang trekkingsrechten pgb

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Voortgang trekkingsrechten pgb,

te weten:

  • -de motie-Potters/Volp over het uitwerken van een nieuw betaalsysteem (25657, nr. 251);

  • -de motie-Voortman c.s. over regievoering en eindverantwoordelijkheid bij de staatssecretaris van VWS leggen (25657, nr. 252);

  • -de motie-Volp over de vereniging Per Saldo het voortouw laten nemen bij het opstellen van de eisen voor het nieuwe portaal (25657, nr. 253);

  • -de motie-Bergkamp over de budgethouders in samenwerking met de zorgverleners een leidende rol geven bij de ontwikkeling van het nieuwe portaal (25657, nr. 254);

  • -de motie-Leijten/Voortman over de budgethouder centraal stellen bij de uitwerking van het portaal (25657, nr. 255);

  • -de motie-Dik-Faber/Voortman over de budgethoudersvereniging opdracht geven voor het opstellen van het programma van eisen (25657, nr. 256);

  • -de motie-Keijzer/Bergkamp over zorgvuldigheid vóór snelheid bij alle vervolgonderzoeken (25657, nr. 257).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Dik-Faber/Voortman (25657, nr. 256) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

De voorzitter:

De motie-Volp (25657, nr. 253) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Volp, Dik-Faber en Voortman, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gezamenlijke elementen zijn geformuleerd die de basis vormen voor een nieuwe uitvoering van het betaalsysteem voor pgb's;

overwegende dat het centrale portaal moet voldoen aan de wensen van budgethouders en hun hulpverleners en de functionaliteiten ook werkbaar moeten zijn voor de andere partijen (gemeenten en zorgkantoren);

constaterende dat in oktober nadere besluitvorming plaats zal vinden over de ontwikkeling van het nieuwe portaal;

van mening dat het belang van budgethouders hierbij voorop dient te staan;

verzoekt de regering om Per Saldo het voortouw te laten nemen bij het opstellen van het programma van eisen als het gaat over het gebruik en Per Saldo als volwaardig ketenpartner te betrekken, zowel bij de vaststelling van het programma van eisen als voor het verder ontwikkelen van het nieuwe portaal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 258, was nr. 253 (25657).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Potters/Volp over het uitwerken van een nieuw betaalsysteem (25657, nr. 251).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voortman c.s. over regievoering en eindverantwoordelijkheid bij de staatssecretaris van VWS leggen (25657, nr. 252).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Volp c.s. over per Saldo het voortouw laten nemen bij het opstellen van de eisen voor het nieuwe portaal (25657, nr. 258, was nr. 253).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bergkamp over de budgethouders in samenwerking met de zorgverleners een leidende rol geven bij de ontwikkeling van het nieuwe portaal (25657, nr. 254).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten/Voortman over de budgethouder centraal stellen bij de uitwerking van het portaal (25657, nr. 255).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Keijzer/Bergkamp over zorgvuldigheid vóór snelheid bij alle vervolgonderzoeken (25657, nr. 257).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.