Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 17

17 Stemmingen moties Wegverkeer en verkeersveiligheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid, 

te weten: 

  • -de motie-Belhaj c.s. over een sluitende registratie van de plaats en de oorza(a)k(en) van verkeersongevallen (29398, nr. 509); 

  • -de motie-Van Tongeren over het terugbrengen van het aantal verkeersdoden op autosnelwegen (29398, nr. 510); 

  • -de motie-Van Tongeren over veiliger verkeersomstandigheden voor langzame verkeersdeelnemers (29398, nr. 511); 

  • -de motie-Van Helvert over een campagne tegen appen op de fiets (29398, nr. 512); 

  • -de motie-Hoogland over een actieplan tegen het opvoeren van snorfietsen (29398, nr. 514); 

  • -de motie-Madlener over geen helmplicht en kentekenplicht voor elektrische fietsen tot 40 km/u (29398, nr. 516); 

  • -de motie-Visser/Van Helvert over het ongeldig verklaren van het rijbewijs voor vijf jaar (29398, nr. 517); 

  • -de motie-Visser/Van Helvert over een analyse onder welke condities het alcoholslotprogramma in het strafrecht kan worden opgenomen (29398, nr. 518). 

(Zie vergadering van 5 juli 2016.) 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Visser stel ik voor, haar motie (29398, nr. 517) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Belhaj c.s. over een sluitende registratie van de plaats en de oorza(a)k(en) van verkeersongevallen (29398, nr. 509). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren over het terugbrengen van het aantal verkeersdoden op autosnelwegen (29398, nr. 510). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren over veiliger verkeersomstandigheden voor langzame verkeersdeelnemers (29398, nr. 511). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert over een campagne tegen appen op de fiets (29398, nr. 512). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Hoogland over een actieplan tegen het opvoeren van snorfietsen (29398, nr. 514). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Madlener over geen helmplicht en kentekenplicht voor elektrische fietsen tot 40 km/u (29398, nr. 516). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Visser/Van Helvert over een analyse onder welke condities het alcoholslotprogramma in het strafrecht kan worden opgenomen (29398, nr. 518). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.