Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 86

86 Stemmingen moties Regeldruk Care

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Regeldruk Care, 

te weten: 

  • -de motie-Agema c.s. over vertalen van de uitkomsten van het Experiment Regelarme Instellingen in concrete doelstellingen (29515, nr. 391); 

  • -de motie-Bergkamp/Potters over specifiek aandacht besteden aan zelfstandigen en vrij gevestigden in de aanpak regeldruk (29515, nr. 392); 

  • -de motie-Bergkamp over rekening houden met kleine instellingen bij de verantwoordingseisen (29515, nr. 393); 

  • -de motie-Leijten over opleggen van een overheadnorm aan zorgorganisaties (29515, nr. 394). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Agema c.s. over vertalen van de uitkomsten van het Experiment Regelarme Instellingen in concrete doelstellingen (29515, nr. 391). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Bergkamp/Potters over specifiek aandacht besteden aan zelfstandigen en vrij gevestigden in de aanpak regeldruk (29515, nr. 392). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Bergkamp over rekening houden met kleine instellingen bij de verantwoordingseisen (29515, nr. 393). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Leijten over opleggen van een overheadnorm aan zorgorganisaties (29515, nr. 394). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.