Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 72

72 Stemmingen moties Beleidsdoorlichting artikel 4.1 Positie van de cliënt

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Beleidsdoorlichting artikel 4.1 Positie van de cliënt, 

te weten: 

  • -de motie-Leijten/Van Gerven over structurele subsidie voor patiënten- en cliëntenorganisaties (32772, nr. 13); 

  • -de motie-Leijten/Van Gerven over overheveling van het uitvoeringsbudget naar patiënten- en cliëntenorganisaties (32772, nr. 14). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Leijten/Van Gerven over structurele subsidie voor patiënten- en cliëntenorganisaties (32772, nr. 13). 

Mevrouw Leijten (SP):

Ik heb een akkoord kunnen sluiten met de minister. Toen heb ik gezegd: dan hoef ik de motie niet in stemming te brengen. 

De voorzitter:

Aangezien de motie-Leijten/Van Gerven (32772, nr. 13) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit. 

In stemming komt de motie-Leijten/Van Gerven over overheveling van het uitvoeringsbudget naar patiënten- en cliëntenorganisaties (32772, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.