Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 88

88 Stemmingen moties Armoede- en schuldenbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid, 

te weten: 

 • -de motie-Koşer Kaya c.s. over met gemeenten inventariseren welk beleid en welke wetgeving met elkaar botsen (24515, nr. 361); 

 • -de motie-Koşer Kaya/Karabulut over in kaart brengen hoe groot de instroom, doorstroom en uitstroom van het stelsel van schuldhulpverlening is (24515, nr. 362); 

 • -de motie-Moors over nader onderzoek doen naar wat nodig is om financiële educatie effectiever te maken (24515, nr. 363); 

 • -de motie-Moors over stopzetten van interventies, werkwijzen en voorlichtingscampagnes waarvan is aangetoond dat deze niet effectief zijn (24515, nr. 364); 

 • -de motie-Moors over gemeenten een halt toeroepen bij het niet-effectief inzetten van gemeenschapsgeld door het overnemen en kwijtschelden van schulden (24515, nr. 365); 

 • -de motie-Karabulut c.s. over mogelijk maken van pilots voor effectieve schuldhulpverlening (24515, nr. 366); 

 • -de gewijzigde motie-Karabulut over aanbieden van kindpakketten door iedere gemeente (24515, nr. 374, was nr. 367); 

 • -de motie-Karabulut c.s. over de toegang tot schuldhulpverlening voor iedereen garanderen (24515, nr. 368); 

 • -de motie-Karabulut/Koşer Kaya over advies van de SER en het SCP over het terugdringen van het aantal kinderen in armoede (24515, nr. 369); 

 • -de motie-Yücel over integrale en bredere kindpakketten (24515, nr. 370); 

 • -de motie-Schouten/Karabulut over onderzoek naar toenemende armoede onder werkenden (24515, nr. 371); 

 • -de motie-Krol over borgen dat in alle gemeenten de minimale toegangseisen tot de gemeentelijke schuldhulpverlening identiek zijn (24515, nr. 373). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Koşer Kaya c.s. over met gemeenten inventariseren welk beleid en welke wetgeving met elkaar botsen (24515, nr. 361). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Koşer Kaya/Karabulut over in kaart brengen hoe groot de instroom, doorstroom en uitstroom van het stelsel van schuldhulpverlening is (24515, nr. 362). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Moors over nader onderzoek doen naar wat nodig is om financiële educatie effectiever te maken (24515, nr. 363). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Moors over stopzetten van interventies, werkwijzen en voorlichtingscampagnes waarvan is aangetoond dat deze niet effectief zijn (24515, nr. 364). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Moors over gemeenten een halt toeroepen bij het niet-effectief inzetten van gemeenschapsgeld door het overnemen en kwijtschelden van schulden (24515, nr. 365). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Karabulut c.s. over mogelijk maken van pilots voor effectieve schuldhulpverlening (24515, nr. 366). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Karabulut over aanbieden van kindpakketten door iedere gemeente (24515, nr. 374, was nr. 367). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Karabulut c.s. over de toegang tot schuldhulpverlening voor iedereen garanderen (24515, nr. 368). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Karabulut/Koşer Kaya over advies van de SER en het SCP over het terugdringen van het aantal kinderen in armoede (24515, nr. 369). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Yücel over integrale en bredere kindpakketten (24515, nr. 370). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Schouten/Karabulut over onderzoek naar toenemende armoede onder werkenden (24515, nr. 371). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Krol over borgen dat in alle gemeenten de minimale toegangseisen tot de gemeentelijke schuldhulpverlening identiek zijn (24515, nr. 373). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS en Houwers voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.