Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 98

98 Stemmingen moties Actieagenda Schiphol

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Actieagenda Schiphol, 

te weten: 

  • -de motie-Belhaj over een apart inlichtingenteam voor veilige vliegroutes (29665, nr. 225); 

  • -de motie-Van Tongeren over beperking van de vluchten op Schiphol (29665, nr. 226); 

  • -de motie-Van Tongeren over een second opinion over het werkelijke aantal ernstig gehinderden (29665, nr. 227). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Belhaj over een apart inlichtingenteam voor veilige vliegroutes (29665, nr. 225). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren over beperking van de vluchten op Schiphol (29665, nr. 226). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Ik zit wel mee te stemmen, maar we hebben de moties op de stukken nrs. 226 en 227 aangehouden na toezeggingen van de staatssecretaris. 

De voorzitter:

Dan gaan we daar verder niet over stemmen. Ze zijn immers aangehouden. Dan gaan we naar het laatste agendapunt.