Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 106, item 24

24 Stemming motie Nader onderzoek commissie-Oosting

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting, 

te weten: 

  • -de motie-Segers c.s. over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H (34362, nr. 21). 

(Zie vergadering van 8 juni 2016.) 

In stemming komt de motie-Segers c.s. over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H (34362, nr. 21). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Segers. 

De heer Segers (ChristenUnie):

Voorzitter. We krijgen graag een brief van het kabinet over de uitvoering van deze motie. 

De voorzitter:

Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.