Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 15, item 6

6 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 31289-133; 21501-34-173; 33000-VIII-229; 31288-203; 21501-34-181; 2012Z16493; 30246-6; 30246-8; 30234-17; 31289-132; 31935-11; 22112-1189; 22112-1332; 22112-1314; 21501-34-190; 21501-34-179; 21501-34-182; 31200-VIII-199; 31524-154; 21501-34-172; 22112-1213; 27923-143; 29281-18; 32820-51; 31288-307; 30246-7; 31288-315; 23645-228; 33000-VIII-233; 33400-VIII-4; 31288-316; 33000-VIII-220; 29240-47; 21501-34-168; 21501-34-183; 31288-287; 29240-49; 32404-56; 29984-314; 29984-312; 22589-311; 32862-50; 22026-355; 28642-56; 33400-A-5; 29984-301; 29984-315; 22026-359; 22026-363; 29984-306; 30373-44; 29984-266; 22026-364; 29984-299; 29984-309; 22026-365; 33400-A-7; 32862-52; 22112-1483; 29893-122; 29984-316; 28642-55; 22026-358; 33000-XII-90; 2012Z13642; 2012Z14999; 2012Z13645; 2012Z15137; 30597-264; 32123-XVI-128; 33000-XVI-188; 33000-XVI-191; 21501-31-287; 29248-237; 24077-290; 33400-XVI-5; 25424-187; 29247-181; 33278-3; 29509-45; 29247-178; 26150-123; 2012Z13545; 32261-25; 32805-22; 23235-98; 2012Z15891; 29282-166; 2012Z15428; 29689-416; 2012Z13640; 2012Z13641; 2012Z13634; 29689-417; 30597-257; 24170-138; 29389-39; 29689-412; 2012Z15040; 32620-75; 2012Z14345; 32299-17; 32793-60; 29835-72; 32336-6; 33288-27; 29248-235; 21501-31-289; 33000-XVI-195; 32398-17; 32793-61; 33000-XVI-196; 30597-268; 32317-139; 32317-135; 32761-39; 2012Z16241; 32317-127; 33000-VI-111; 33000-VI-107; 33400-VI-3; 33000-VI-114; 26643-252; 33000-VI-108; 33000-VI-109; 29628-324; 29362-206; 29628-329; 32761-41; 30950-44; 24077-289; 28684-361; 33000-VI-112; 29279-150; 2012Z16288; 33000-VI-113; 22112-1450; 22112-1451; 32317-132; 2012Z14603; 24587-472; 32740-13; 2012Z15589; 28638-91; 27858-105; 21501-32-639; 21501-32-640; 21501-32-635; 21501-32-641; 22112-1448; 27428-238; 27858-114; 27858-118; 32372-92; 27858-101; 27858-111; 21501-33-381; 33400-XIII-4; 32372-72; 32372-90; 27625-282; 27858-102; 22112-1445; 27858-109; 27858-112; 27858-119; 27858-110; 33226-2; 32372-73; 32372-94; 32372-91; 32372-74; 21501-30-294; 32372-95; 27858-104; 21501-32-642; 22112-1471; 33037-30; 27858-100; 21501-33-388; 21501-32-638; 31412-47; 33037-34; 33342-1; 33226-3; 2012Z17014; 2012Z17054; 2012Z16659; 2012Z16318; 2012Z16274; 2012Z16114; 2012Z14704; 2012Z12270; 2012Z13355; 2012Z12554; 2012Z13439; 2012Z13426; 2012Z12377; 2012Z12999; 2012Z07865; 2012Z13084; 2012Z06154; 2012Z13609; 2012Z12652; 2012Z11690; 2012Z17576; 33285-13; 2010Z18320; 31967; 31300-31; 33261-1; 33299; 33240-I-2; 33240-IIA-2; 33240-VII-2; 33240-XII-2; 33240-XII-3; 33240-C-2; 33240-XVI-2; 33240-VIII-2; 33240-XIII-2; 33240-X-2; 33240-III-2; 33240-A-2; 33240-B-2; 33240-F-2; 33240-IIB-2; 33240-H-2; 33147-3; 31288-302; 31839-216; 32679; 31300-29; 31288-313; 33240-IXB-6; 33240-X-8; 33240-III-5; 32679-5; 33173-4; 33240-IXA-5; 33299-4; 28676-164; 33211-1; 31967-3; 33173; 31865-40; 21501-07-949; 2012Z11769; 21501-07-930; 26488-301; 33310; 31300-27 en 33292.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Omtzigt van het CDA.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Ik heb twee rappelverzoeken.

Bij het mondelinge vragenuur hebben mevrouw Schouten van de ChristenUnie en ik de staatssecretaris van SZW gevraagd welke plannen en mogelijkheden er zijn om mensen met een restschuldproblematiek te helpen en daarover voor maandag een brief naar de Kamer te sturen. De staatssecretaris zei "we zullen het bekijken". U herhaalde dat toen. Wij hebben nog geen brief gezien, maar zouden die graag alsnog krijgen, zeker naar aanleiding van de berichten die vandaag in de pers zijn verschenen. Als wij de brief voor maandag 9.00 uur ontvangen, kunnen wij die betrekken bij de behandeling van het Belastingplan.

De voorzitter:

Ik zal dit gedeelte van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

De heer Omtzigt (CDA):

Mijn tweede verzoek is een derde rappel aan het kabinet. Het laatste rappel heeft op 27 september plaatsgevonden en werd mede namens een heleboel partijen gedaan: de ChristenUnie, D66, de SP, de PVV, 50PLUS en de PvdD. Wij willen het totale inzicht in de derivatenpositie van overheden in de publieke en semipublieke sector. Het gaat vooral om ongedekte derivaten. Wij hebben daardoor onder andere bij scholen en bij een slibverwerkingsbedrijf problemen gezien. Half oktober zou het overzicht van scholen klaar zijn, zo bleek uit het antwoord op eerdere Kamervragen. Half oktober is inmiddels voorbij. Als men niet het complete inzicht heeft, kan men dan in elk geval voor volgende week donderdag 12.00 uur inzicht geven in de derivatenposities waarin men vanuit vak-K wel inzicht heeft?

De voorzitter:

Ik zal ook dit gedeelte van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

De heer Beertema had zich ook aangemeld. Hij is er echter nog niet. Mevrouw Agema neemt het van hem over.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Wij willen graag een brief van de minister van OCW over incidentenregistratie, in reactie op het bericht van vandaag over incidenten tegen conciërges op scholen, en wij willen dit onderwerp betrekken bij het debat over de wijziging van de Wet op het primair onderwijs.

De voorzitter:

Ik zal dit gedeelte van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik heb nog een verzoek: om het debat volgende week in te plannen.

De voorzitter:

Ik zal mijn uiterste best doen.