Publicaties over dossier 32398

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 10 juni 2020 tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2020 Staatsblad 2020, 181 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 3 april 2019 tot wijziging van de Beginselenwetten, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, de Wet politiegegevens en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en wijzigingen van technische aard

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-04-2019 Staatsblad 2019, 141 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2018 Staatscourant 2018, 46765 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2018 Staatscourant 2018, 39238 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-04-2018 Staatsblad 2018, 94 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 24 januari 2018, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2018 Staatsblad 2018, 37 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 24 januari 2018 tot vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2018 Staatsblad 2018, 38 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 31 januari 2018 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere strafrechtelijke wetten met het oog op het aanbrengen van enkele hoofdzakelijk procedurele verbeteringen ten behoeve van de rechtspraktijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2018 Staatsblad 2018, 30 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemming Forensische zorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-02-2018 2017-2018 nr. 16, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Verplichte geestelijke gezondheidszorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-02-2018 2017-2018 nr. 15, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal