Publicaties over dossier 33400-VI

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Debat Download icon Open als PDF

  Dertigledendebat over fouten van politie en justitie

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-06-2013 2012-2013 nr. 85, item 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-06-2013 2012-2013 nr. 79, item 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-04-2013 2012-2013 nr. 44, item 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (33400-VI)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-02-2013 2012-2013 nr. 38, item 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314) (33174, R1974); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (33400-V); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (33400-VI); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (33400-VIII); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2013 (33400-IX); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-02-2013 2012-2013 nr. 14, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-02-2013 2012-2013 nr. 14, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid & Justitie voor het jaar 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-02-2013 2012-2013 nr. 33, item 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-02-2013 2012-2013 nr. 13, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 28 januari 2013 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-02-2013 Staatsblad 2013, 28 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (33400-VI) en het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 (onderdelen Immigratie en Asiel) (33400-VII)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-01-2013 2012-2013 nr. 30, item 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal