Publicaties over dossier 33400-XVI

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-05-2013 2012-2013 nr. 52, item 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 28 januari 2013 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-04-2013 Staatsblad 2013, 134 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-04-2013 2012-2013 nr. 44, item 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-03-2013 2012-2013 nr. 39, item 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314) (33174, R1974); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (33400-V); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (33400-VI); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (33400-VIII); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2013 (33400-IX); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-02-2013 2012-2013 nr. 14, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-02-2013 2012-2013 nr. 14, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid & Justitie voor het jaar 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-02-2013 2012-2013 nr. 33, item 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-02-2013 2012-2013 nr. 13, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (33400-XVI)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-02-2013 2012-2013 nr. 32, item 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (33400-XVI)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-02-2013 2012-2013 nr. 32, item 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal