Publicaties over dossier 32862

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (3233 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van algemene maatregel van bestuur houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatscourant 2018, 60451 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. AMvB Download icon PDF (2784 kB)

  Besluit kwaliteit leefomgeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2018 Staatsblad 2018, 292 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (26 kB)

  Milieubeleid; Verslag schriftelijk overleg inzake beantwoording vragen over tussenrapportage programma "Bewust Omgaan met Veiligheid"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-01-2018 2017-2018 Kamerstuk 28663, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (12 kB)

  Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet); Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de tussenrapportage van het programma 'Bewust Omgaan met Veiligheid'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-08-2017 2016-2017 Kamerstuk 28663, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1582 kB)

  Cumulatie in risico- en veiligheidsvraagstukken verkenning bijlagen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-08-2017 2016-2017 28663, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (634 kB)

  Mogelijkheden schadevoorkomingsplicht via aansprakelijkheidsrecht

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-08-2017 2016-2017 28663, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1606 kB)

  Cumulatie in risico- en veiligheidsvraagstukken Verkenning april 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-08-2017 2016-2017 28663, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2076 kB)

  Wettelijke aansprakelijkheid voor milieugevolgen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-08-2017 2016-2017 28663, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1061 kB)

  Case studies Jurisprudentie Veiligheid en gezondheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-08-2017 2016-2017 28663, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (5163 kB)

  Een scan van de veiligheid en kwaliteit van onze leefomgeving

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-08-2017 2016-2017 28663, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal