Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201627625 nr. 354

27 625 Waterbeleid

Nr. 354 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN CEGEREK

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse kust behoort tot een van de hoogst gewaardeerde landschappen van Nederland;

constaterende dat er vele plannen liggen om te bouwen in en rondom kustgebied;

overwegende dat voorkomen moet worden dat een groot deel van deze plannen gerealiseerd wordt,

verzoekt de regering, in het kustpact met de lagere overheden bindende afspraken te maken over de bescherming van het kustlandschap inclusief handhaving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Cegerek