Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201627625 nr. 367

27 625 Waterbeleid

Nr. 367 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat volgens Natuurmonumenten de afgelopen drie jaar 1.700 objecten gebouwd zijn aan de kust en er voor de komende drie jaar 5.500 voorgenomen zijn;

overwegende dat een kustpact in voorbereiding is;

verzoekt de regering, de kustpactafspraken die naar gemeentelijke regelgeving vertaald worden nauw te monitoren op naleving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya