Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201627625 nr. 371

27 625 Waterbeleid

Nr. 371 MOTIE VAN HET LID HOUWERS

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het nodig is om ons oppervlaktewater zo veel mogelijk schoon te houden;

overwegende dat de Kaderrichtlijn Water-doelen niet worden gehaald en de verbetering erg langzaam gaat;

van mening dat medicijnresten ons water steeds meer verstoren;

verzoekt de regering, die stappen te ondernemen die nodig zijn om rioolwaterzuiveringsinstallaties verplicht de zuivering van medicijnresten te laten uitvoeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Houwers