Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201627625 nr. 359

27 625 Waterbeleid

Nr. 359 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kustpact dient om de kust te beschermen tegen bebouwing;

constaterende dat het kustpact vooral een intentieverklaring is en daarmee een vrijblijvend karakter heeft;

verzoekt de regering, harde waarborgen voor de bescherming van de gehele Nederlandse kust in het kustpact op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg