Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201627625 nr. 365

27 625 Waterbeleid

Nr. 365 MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN JACOBI

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de Nederlandse kust van grote ecologische en recreatieve waarde is;

constaterende dat deze kust in rap tempo volgebouwd dreigt te worden;

van mening dat deze bouwdrift een halt toegeroepen dient te worden voor onherstelbare schade is aangericht;

verzoekt de regering, gemeenten ertoe te bewegen bouwplannen te bevriezen en er zorg voor te dragen dat tot realisering van het kustpact geen onomkeerbare stappen worden gezet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Jacobi