Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201627625 nr. 360

27 625 Waterbeleid

Nr. 360 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat plannen om de Nederlandse kust te bebouwen explosief toenemen;

overwegende dat de Nederlandse kust van nationaal belang is;

constaterende dat de Minister het instrumentarium van ruimtelijke ordening uit handen heeft gegeven aan provincies en gemeenten;

verzoekt de regering, de regie terug te nemen en alles wat in haar macht ligt te doen om nieuwe bouwplannen tegen te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg