Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201627625 nr. 364

27 625 Waterbeleid

Nr. 364 MOTIE VAN HET LID VISSER

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij het opstellen van het kustpact een integrale weging dient plaats te vinden van alle relevante elementen die van invloed zijn op het kustgebied;

overwegende dat vanuit het streven naar een goede balans tussen natuur en economische waarden ook de impact van de beleving van windparken voor de Nederlandse kust en de mogelijke effecten op toerisme dient te worden betrokken;

verzoekt de regering, het onderzoek naar de Beleving Windparken Hollandse Kust (het vrijdag verschenen rapport-Motivaction) onderdeel te laten zijn van de totstandkoming van het kustpact,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser