Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201627625 nr. 366

27 625 Waterbeleid

Nr. 366 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

nagenietende van eerder aangenomen moties over bodemdaling en veenweidegebieden;

constaterende dat de regering nog wat terughoudend te werk gaat bij de uitvoering;

van mening dat een breed kennisfront over Slappe Bodems zich verenigd heeft tijdens het congres «Heel Holland Zakt» van afgelopen voorjaar;

van mening dat bodemdaling en veenoxidatie in het kader van klimaatbeheersing net zoveel aandacht verdienen als waterveiligheid;

verzoekt de regering een actieve, katalyserende rol op zich te nemen om dit typisch Nederlandse werkterrein tot volle wasdom te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling