Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201624515 nr. 365

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 365 MOTIE VAN HET LID MOORS

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat steeds meer gemeenten initiatieven ondernemen om schulden van schuldenaren over te nemen en kwijt te schelden;

overwegende dat dit het signaal geeft dat schulden maken geen consequenties heeft omdat deze toch wel worden overgenomen;

overwegende dat deze initiatieven dus geen duurzaam effect op de schuldenproblematiek hebben maar slechts symptoombestrijding zijn;

van mening dat de budgetten voor schuldhulpverlening effectief moeten worden ingezet;

verzoekt de regering, gemeenten een halt toe te roepen bij het niet effectief inzetten van gemeenschapsgeld door het overnemen en kwijtschelden van schulden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moors