Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201624515 nr. 362

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 362 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN KARABULUT

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er geen zicht is op hoe groot de instroom, doorstroom en uitstroom van het stelsel van schuldhulpverlening precies is;

overwegende dat er geen zicht is op de resultaten van en de uitgaven aan schuldhulpverlening;

constaterende dat op deze manier geen verantwoording mogelijk is over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de schuldhulpverlening;

verzoekt de regering, voor het einde van 2016 in kaart te brengen hoe groot de instroom, doorstroom en uitstroom van het stelsel van schuldhulpverlening precies is, en wat de resultaten en de uitgaven zijn, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Karabulut