Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201624515 nr. 369

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 369 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN KOŞER KAYA

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de SER met het Sociaal en Cultureel Planbureau op verzoek van de regering voor het einde van 2016 advies moet geven over het terugdringen van het aantal kinderen in armoede;

verzoekt de regering om, gezien de urgentie van het probleem, het onderzoek te baseren op de meest recent beschikbare gegevens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Koşer Kaya