24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 366 MOTIE VAN HET LID KARABULUT C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, pilots voor effectieve schuldhulpverlening mogelijk te maken waarbij gemeenten zoals Amsterdam, Den Haag en Leiden, schulden van hun inwoners bij het CJIB kunnen overnemen teneinde deze zelf af te handelen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Yücel

Voortman

Schouten

Koşer Kaya

Naar boven