Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201624515 nr. 373

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 373 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat conform het advies van de Nationale ombudsman het burgerperspectief meer centraal moet worden gesteld in het armoede- en schuldenbeleid;

overwegende dat de gemeentelijke schuldhulpverlening laagdrempelig toegankelijk moet zijn voor mensen met een hulpvraag;

overwegende dat gemeenten in de praktijk verschillend omgaan met het honoreren van hulpvragen en het toelatingsbeleid tot gemeentelijke schuldhulpverlening;

verzoekt de regering, te borgen dat in alle gemeenten de minimale toegangseisen tot de gemeentelijke schuldhulpverlening identiek zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol