Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201624515 nr. 370

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 370 MOTIE VAN HET LID YÜCEL

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat steeds meer gemeenten de ontwikkeling van kindpakketten op een goede manier opgepakt hebben;

overwegende dat voorkomen moet worden dat armoede van generatie tot generatie wordt overgedragen;

overwegende dat elk kind moet kunnen deelnemen aan activiteiten op school, aan sport en aan spel om zo de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en gelijke kansen te bevorderen;

verzoekt de regering om, de handen ineen te slaan met landelijk werkende organisaties zoals het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld, Stichting Jarige Job en VNG om kinderen in gezinnen met armoede met integrale en bredere kindpakketten conform het advies van de Kinderombudsman te ondersteunen;

verzoekt de regering tevens om, te stimuleren dat deze integrale aanpak door gemeenten overgenomen wordt zodat er meer kinderen in armoede beter bereikt worden en om de Kamer tijdig voor de begroting SZW in het najaar van 2016 te informeren over de uitvoering van het plan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Yücel