Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201624515 nr. 363

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 363 MOTIE VAN HET LID MOORS

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de WRR wetenschappelijk heeft vastgesteld dat veel van de huidige interventies, werkwijzen en voorlichtingscampagnes in de schuldhulpverlening en financiële educatie in het geheel niet effectief zijn;

constaterende dat de WRR aanbeveelt om nader te onderzoek te doen naar de effectiviteit van financiële educatie, als daarin ook aandacht wordt besteed aan non-cognitieve factoren zoals motivatie en geloof in eigen kunnen;

constaterende dat het Ministerie van SZW subsidies verstrekt ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe interventies, werkwijzen en voorlichtingscampagnes, waarbij de effectiviteit hiervan niet wordt geëvalueerd;

van mening dat het inzetten van niet-effectieve interventies, werkwijzen en voorlichtingscampagnes verspilling van gemeenschapsgeld is;

van mening dat belastinggeld doelmatig en doeltreffend besteed dient te worden;

verzoekt de regering, nader onderzoek te laten doen naar wat nodig is om financiële educatie effectiever te maken;

verzoekt de regering tevens, bij het verstrekken van subsidies aan projecten ter ontwikkeling van nieuwe interventies, werkwijzen en voorlichtingscampagnes de voorwaarde te stellen dat deze binnen het project geëvalueerd worden op effectiviteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moors