Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201624515 nr. 364

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 364 MOTIE VAN HET LID MOORS

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de WRR wetenschappelijk heeft vastgesteld dat veel van de huidige interventies, werkwijzen en voorlichtingscampagnes in de schuldhulpverlening en financiële educatie niet effectief zijn;

van mening dat het inzetten van niet-effectieve interventies, werkwijzen en voorlichtingscampagnes verspilling van gemeenschapsgeld is;

van mening dat belastinggeld doelmatig en doeltreffend besteed dient te worden;

verzoekt de regering, gemeenten op te roepen interventies, werkwijzen en voorlichtingscampagnes waarvan is aangetoond dat deze niet effectief zijn stop te zetten;

verzoekt de regering tevens, methodieken ten behoeve van financiële educatie die worden aangeboden vanuit het Rijk en waarvan is aangetoond dat deze niet effectief zijn, niet langer aan te bieden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Moors