Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201624515 nr. 371

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 371 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN KARABULUT

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegend dat onder andere NIBUD waarschuwt voor armoede bij eenverdieners;

voorts overwegende dat werken in het verleden juist een weg uit de armoede vormde;

verzoekt de regering, onderzoek te (laten) doen naar toenemende armoede onder werkenden, in het bijzonder onder eenverdieners, en de oorzaken daarvan, en de Kamer dit onderzoek voor de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 toe te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Karabulut