Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634352 nr. 29

34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Nr. 29 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de matching van kandidaten en werkgevers te traag en te passief verloopt, partijen met te weinig geschikte kandidaten komen, geen goed beeld hebben van de capaciteiten van hun kandidaten, maar ook niet van de wensen van de werkgever;

overwegende dat het doelgroepenregister nog steeds niet up-to-date is;

verzoekt de regering, alles op alles te zetten om het doelgroepenregister zo snel mogelijk up to date te brengen, zodat er succesvolle matching kan plaatsvinden tussen kandidaat en werkgever, en de Kamer voor de begrotingsbehandeling Sociale Zaken te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya