Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634352 nr. 26

34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de SER-Verkenning sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen binnen de Participatiewet;

verzoekt de regering, de aandachtspunten en aanbevelingen voor de korte termijn uit de Verkenning sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen binnen de Participatiewet over te nemen en voor de begrotingsbehandeling 2017 met een uitvoeringsplan te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut