Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634352 nr. 25

34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het voornemen van het kabinet om beschut werk wettelijk te verankeren;

verzoekt de regering, om de voor realisatie van 30.000 beschutte werkplekken noodzakelijke middelen vrij te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut