Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634352 nr. 31

34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN PIETER HEERMA EN SCHOUTEN

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat overdraagbaarheid van het quotum voor inkoop bij sociale ondernemingen een goede bijdrage kan leveren aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

overwegende dat de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO-ladder) de mogelijkheid biedt om dit op praktische wijze vorm te geven;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat op korte termijn wordt gestart met pilots waarbij de inkoop bij bedrijven met de hoogste trede op de PSO-ladder overdraagbaar wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Heerma

Schouten