Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634352 nr. 27

34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Nr. 27 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sinds de invoering van de Participatiewet jongeren met een arbeidsbeperking in de bijstand belanden zonder dat ze recht hebben op een jobcoach of begeleiding;

verzoekt de regering, alle jongeren met een arbeidsbeperking een individueel recht op begeleiding en jobcoaching te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut