Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634352 nr. 22

34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN PIETER HEERMA

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat werkgevers diensten die ze inkopen van arbeidsbeperkten volgens advies van Berenschot alleen zouden mogen meetellen voor de banenafspraak als het werk op de locatie van die werkgever plaatsvindt;

overwegende dat dit de inkoop van diensten onnodig beperkt;

voorts overwegende dat het voor sommige bedrijven niet mogelijk is om deze diensten op locatie af te nemen, bijvoorbeeld vanwege strikte veiligheidsprotocollen;

verzoekt de regering de inkoop van diensten ook mee te tellen voor de banenafspraak als het werk niet op locatie bij de opdrachtgever gebeurt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Pieter Heerma