Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634352 nr. 24

34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Nr. 24 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het voornemen van het kabinet om de herbezettingsvoorwaarde voor beschutte werkplaatsen op te schorten;

constaterende dat het schrappen van de herbezettingsvoorwaarde leidt tot minder banen voor mensen met een arbeidsbeperking;

verzoekt de regering, de herbezettingsvoorwaarde in 2016 niet op te schorten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut