Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634352 nr. 28

34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN PIETER HEERMA

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de praktijk goed vastgesteld kan worden of iemand binnen de doelgroep beschut werk valt;

overwegende dat gemeenten vanuit de oorspronkelijke doelstelling van de Participatiewet de beleidsvrijheid voor vernieuwing behouden om in samenwerking met werkgevers en andere partijen tot meer mogelijkheden te komen voor deze kwetsbare doelgroep;

verzoekt de regering om, ook voor nieuw beschut werk een vergelijkbare praktijkroute mogelijk te maken, waarbij werkvloer en gemeenten samenwerken, waardoor in de praktijk kan worden vastgesteld of iemand tot de doelgroep beschut werk behoort,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Pieter Heerma