Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631710 nr. 60

31 710 Deltaprogramma

Nr. 60 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LODDERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 57

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de getroffen ondernemers gebaat zijn bij praktische oplossingen en flexibiliteit om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen;

overwegende dat vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid er regelgeving kan zijn die een spoedig herstel in de weg kan staan, zoals herbemesting en het voldoen aan voorwaarden in het kader van vergroening;

verzoekt de regering, aan te dringen bij de Europese Commissie op de benodigde flexibiliteit bij de uitvoering van de wet- en regelgeving in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en daarbij extra administratieve lasten te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders