Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631710 nr. 52

31 710 Deltaprogramma

Nr. 52 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Zuidoost-Nederland recentelijk getroffen is door extreme regenval en hagelstorm;

overwegende dat de overheid abrupte maatschappelijke ontwrichting moet voorkomen en solidariteit met gedupeerden in Zuidoost-Nederland nodig is;

verzoekt de regering, de Wet tegemoetkoming schade bij rampen van toepassing te verklaren of een noodfonds in te stellen of een andere gelijkwaardige oplossing voor de gedupeerden van de extreme hagelstorm en regenval in Zuidoost-Nederland te bewerkstelligen en na het zomerreces de uitwerking van het voorstel aan de Kamer voor te leggen;

verzoekt de regering voorts, dit voorstel in overleg met de provincies Noord-Brabant, Limburg, de betrokken gemeenten, waterschappen en de belangenbehartiging van ondernemers vorm te geven en alleen schadeposten die niet redelijkerwijs verzekerbaar, verhaalbaar of vermijdbaar zijn, voor een tegemoetkoming in aanmerking te laten komen en te stimuleren dat de regionale economie erbij wordt betrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Dijkgraaf

Van Gerven

Graus

Dik-Faber