Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631710 nr. 58

31 710 Deltaprogramma

Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN LODDERS EN LEENDERS

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de aanhoudende regen in juni en de ongekende hagelstorm van 23 juni naast grote materiele schade ook maatschappelijke schade tot gevolg hebben;

overwegende dat de beelden van de angstaanjagende hagelstorm bij mensen op het netvlies gegrift staan en dit van grote impact is op de getroffenen;

overwegende dat er een werkgroep in het leven is geroepen die vooral de economische en werkgelegenheidseffecten zal monitoren;

verzoekt de regering, bij de aanpak van de werkgroep nadrukkelijk aandacht te besteden aan psychosociale hulp en de noodzakelijke nazorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders

Leenders