Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631710 nr. 54

31 710 Deltaprogramma

Nr. 54 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door de hagelinslag in Zuidoost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg vele asbestdaken beschadigd zijn;

overwegende dat er subsidieregelingen zijn om asbestdaken te saneren;

spreekt uit dat iedereen in het getroffen gebied die in aanmerking komt voor een dergelijke subsidieregeling, hier ook gebruik van kan maken als hij of zij dat wil en dat beschikbare budgetten hiervoor – indien noodzakelijk – dienen te worden opgehoogd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven