Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631710 nr. 59

31 710 Deltaprogramma

Nr. 59 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er als gevolg van het extreme noodweer grote schade is ontstaan in Zuidoost-Nederland, waarvan de financiële omvang wordt geschat op 500 miljoen euro;

overwegende dat (weers)verzekeringen in veel gevallen slechts een deel van de schade dekken;

verzoekt de regering, de schade als gevolg van het extreme noodweer te inventariseren, in het bijzonder de onverzekerde schade, en te bekijken op welke wijze daaraan tegemoet kan worden gekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber