Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631710 nr. 56

31 710 Deltaprogramma

Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN LEENDERS EN LODDERS

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Staatssecretaris het initiatief heeft genomen tot een gezamenlijke werkgroep die lopende initiatieven gaat inventariseren, en af te stemmen wat eenieder binnen de eigen verantwoordelijkheid kan doen;

overwegende dat getroffenen in de regio Oost-Brabant en Limburg geholpen zijn met snelle en adequate oplossingen;

verzoekt de regering, aan de Kamerleden en decentrale overheden de mogelijkheid te bieden hun bevindingen en ideeën voor zowel de korte als de langere termijn aan te reiken en deze in de werkgroep in te brengen;

verzoekt de regering tevens, regelmatig aan de Kamer te rapporteren over de resultaten van het werk van de gezamenlijke werkgroep en over de door de regering aangekondigde aanpak ter ondersteuning van de bedrijven;

verzoekt de regering voorts, de aangekondigde evaluatie van de brede weersverzekering en de ervaringen die nu worden opgedaan te bespreken in de werkgroep en te betrekken bij de kabinetsreactie op de evaluatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leenders

Lodders