Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631710 nr. 53

31 710 Deltaprogramma

Nr. 53 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Zuidoost-Nederland recentelijk getroffen is door extreme regenval en hagelstorm;

verzoekt de regering, per direct bij herstel van daken een slimme koppeling met Noord-Brabants en Limburgs provinciaal beleid te maken voor het plaatsen van zonnepanelen;

verzoekt de regering voorts, snelle sanering van getroffen asbestdaken te bevorderen, eventuele belemmeringen weg te nemen en subsidieaanvragen bij zonnepanelen te versnellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Dik-Faber

Dijkgraaf

Koşer Kaya