Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631710 nr. 55

31 710 Deltaprogramma

Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN DIK-FABER

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de extreme weersomstandigheden in Zuidoost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg hebben geleid tot grote schade, waardoor faillissementen dreigen voor financieel gezonde bedrijven;

overwegende dat er sprake kan zijn van onverzekerbare schade, onvoorzienbare omstandigheden of schrijnende gevallen;

spreekt uit dat gezonde bedrijven door deze natuurramp niet failliet behoren te gaan en roept de regering op om hierop in te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Dik-Faber