Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632847 nr. 251

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 251 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de groei van het aantal huishoudens er de komende jaren meer woningen nodig zullen zijn;

overwegende dat de verhuurderheffing een rem betekent voor investeringen van woningcorporaties;

overwegende dat de verhuurderheffing tevens heeft geleid tot huurverhogingen;

verzoekt de regering, de verhuurderheffing af te schaffen en met woningcorporaties afspraken te maken voor investeringen en huurverlagingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir