Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632847 nr. 256

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 256 MOTIE VAN HET LID VAN DER LINDE

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering diverse maatregelen neemt om de nieuwbouw van betaalbare huurwoningen te stimuleren;

overwegende dat daardoor het aantal huurwoningen in de gereguleerde sector zal toenemen;

voorts overwegende dat daardoor woningen die in kwaliteit niet langer per se nodig zijn voor de sociale huursector beschikbaar komen voor het geliberaliseerde middensegment;

verzoekt de regering, voor 1 januari 2017 in de gebieden waar die uitbreiding plaatsvindt de verkoopregels aan te passen zodat de toestemming van gemeenten bij de verkoop van reeds geliberaliseerde woningen vervalt, en te onderzoeken of de toestemming van de gemeenten ook bij te liberaliseren woningen kan vervallen, indien te borgen is dat die verkoop ten goede komt aan dit middensegment, bijvoorbeeld doordat in de verkoopovereenkomst de huurontwikkeling voor de komende jaren is vastgelegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Linde